EURO 2012 PL

Przejścia graniczne - WAŻNE INFORMACJE DLA KIBICÓW

 
DROGOWE I KOLEJOWE
 
Na granicy polsko-ukraińskiej podróżni powinni korzystać przede wszystkim z drogowych przejść granicznych: Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska, Korczowa – Krakowiec oraz Medyka – Szeginie. Są to największe drogowe przejścia graniczne na tym odcinku granicy, w których dodatkowo na czas EURO 2012 wdrożonych zostanie szereg przedsięwzięć zwiększających ich sprawność i funkcjonowanie.
 
Na tym odcinku granicy funkcjonują również mniejsze drogowe przejścia graniczne: Krościenko – Smolnica i Zosin – Ustiług, w których także można przekraczać polsko-ukraińską granicę państwową.
 
Na odcinku granicy polsko-białoruskiej polecić można drogowe i kolejowe przejścia Terespol – Brześć, jako największe oraz najlepiej skomunikowane z Warszawą.
 
Na granicy polsko-rosyjskiej warto skorzystać z drogowego przejścia granicznego: Bezledy – Bagrationowsk, usytuowanego na najkrótszej drodze z Kaliningradu do Warszawy, oraz z drogowych przejść granicznych: Grzechotki – Mamonowo II i Gronowo – Mamonowo, które leżą na szlaku prowadzącym z Kaliningradu do Gdańska.
 
LOTNICZE
 
Polecamy lotnicze przejścia graniczne znajdujące w miastach-gospodarzach mistrzostw, tj. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, oraz dodatkowo w Krakowie i Rzeszowie, które są skomunikowane z ukraińskimi gospodarzami EURO 2012.
 
UDOGODNIENIA DLA PODRÓŻNYCH
 
Podróżni, kibice oraz inni uczestnicy mistrzostw będą mogli liczyć w drogowych przejściach granicznych na wydzielone dla nich specjalne pasy ruchu tzw. pasy EURO 2012 (zielone korytarze – dla podróżnych bez towarów do oclenia) oraz dokonywanie kontroli granicznych i celnych przez służby polskie i ukraińskie w jednym miejscu po stronie polskiej (tzw. „one stop”, który zagwarantuje przyspieszenie procedur kontrolnych).
 
W lotniczych przejściach granicznych nastąpią wzmocnienia kadrowe funkcjonariuszy. Zostaną również ustawione dodatkowe stanowiska do odprawy granicznej pasażerów.
 
 
PRZEKRACZANIE GRANICY PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWWANE
 
Zorganizowane grupy kibiców i podróżnych podlegają ogólnym zasadom i standardom odprawy granicznej, tym niemniej Straż Graniczna sugeruje, aby organizatorzy takich przedsięwzięć we wcześniejszym terminie kontaktowali się ze Strażą Graniczną i Służbą Celną, która przygotowuje dla nich specjalne usprawnienia.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEKROCZENIA GRANICY
 
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym oczywiście obywatele RP, a także Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, mogą przekroczyć granice Ukrainy na podstawie ważnego paszportu. Nie ma wymogu posiadania wizy. Jednorazowy pobyt na terytorium Ukrainy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu 6 miesięcy.
 
Przekraczając granicę Polski z Ukrainą pojazdem należy posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie pojazdu – zieloną kartę, a jadąc cudzym samochodem – poświadczenie notarialne użyczenia pojazdu przetłumaczone na język ukraiński. Obywatele Ukrainy i Rosji oraz innych państw spoza Unii Europejskiej objętych obowiązkiem wizowym wjeżdżają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (UE) na podstawie ważnego dokumentu podróży i ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (UE) oraz pod warunkiem spełnienia innych dodatkowych warunków określonych w przepisach Kodeksu Granicznego Schengen (m.in. uzasadnienie celu i warunków planowanego pobytu oraz udokumentowanie posiadania wystarczających środków utrzymania).
 

Telefon informacyjny SG

+48 22 500 44 44

 

 

Więcej informacji o Polsce podczas EURO 2012:

www.polishguide2012.pl

 

  
 
Źródło: STRAŻ GRANICZNA
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (1)