EURO 2012 PL

Komisariaty policji we Wrocławiu

KP WROCŁAW-STARE MIASTO

Adres komisariatu: Wrocław, ul. Trzemeska 12. Oficer Dyżurny (tel. 71/340–31–31)

KP Stare Miasto obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Wrocławia wyznaczony granicami od północy do mostu Grunwaldzkiego – rzeką Odrą w kierunku zachodnim przez mosty: Piaskowy, Uniwersytecki Południowy i Pomorski Południowy do nasypu kolejowego (kierunek Poznań) - nasypem w kierunku Dworca Głównego PKP do ulicy Stawowej, dalej ulicą Peronową do ulicy Piłsudskiego, następnie ulicą Piłsudskiego do ulicy Dworcowej – ulicą Dworcową do ulicy Podwale –ulicą Podwale do ulicy Słowackiego do placu Powstańców Warszawy (cały)- placem Powstańców Warszawy do mostu Grunwaldzkiego, do obszaru działania włączona jest również wyspa Tamka.

KP WROCŁAW-OŁBIN

Adres komisariatu: Wrocław, ul. Rydygiera 46. Oficer dyżurny (tel. 71/340–43-06)

KP Ołbin obejmuje zasięgiem obszar miasta Wrocławia wyznaczony granicami: od mostu Pokoju – ulicą Wyszyńskiego do ulicy H. Sienkiewicza – ulicą H. Sienkiewicza do ulicy świętokrzyskiej – ulicą świętokrzyską do ulicy B. Prusa – ulicą B. Prusa do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ulicy Nowowiejskiej – ulicą Nowowiejską do ulicy Jedności Narodowej - ulicą Jedności Narodowej do ulicy Namysłowskiej – ulicą Namysłowską do nasypu kolejowego – nasypem kolejowym w kierunku zachodnim do rzeki Odry – rzeką Odrą przez mosty Dmowskiego, Sikorskiego, Pomorski Południowy, Uniwersytecki Południowy i Piaskowy do mostu Pokoju.  

KP WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE

Adres komisariatu: Wrocław, ul. Grunwaldzka 6. Oficer Dyżurny (tel. 71/340–43–58 lub 71/340–32–90) 

KP Stare Miasto obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Wrocławia wyznaczony granicami: od południa od mostu Pokoju, ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ulicy H. Sienkiewicza – ulicą H. Sienkiewicza do ulicy świętokrzyskiej - ulicą świętokrzyską do ulicy B. Prusa – ulicą B. Prusa do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ulicy Nowowiejskiej – ulicą Nowowiejską do ulicy Jedności Narodowej – ulicą Jedności Narodowej do ulicy Namysłowskiej – ulicą Namysłowską do nasypu kolejowego – nasypem kolejowym (kierunek Warszawa) do mostu kolejowego na rzece Odrze – od mostu kolejowego kanałem powodziowym do głównego koryta rzeki Odry – kanałem Opatowickim do rzeki Odry – rzeką Odrą w kierunku zachodnim do mostu Pokoju, do obszaru działania włączona została także wyspa Opatowicka. 

KP WROCŁAW-KRZYKI

Adres komisariatu: Wrocław, ul. Jaworowa 12. Oficer Dyżurny (tel. 71/340–36–07 lub 71/340–37–30)

KP Krzyki obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Wrocławia od granicy miasta (wylot ulicy Buforowej), ulicą Buforową do ulicy Bardzkiej – ulica Bardzką do ulicy Hubskiej – ulicą Hubską do nasypu kolejowego – nasypem kolejowym w kierunku zachodnim do ulicy Zaporoskiej – ulicą Zaporoską do ulicy Gajowickiej – ulicą Gajowicką do ulicy Racławickiej – ulicą Racławicką do rzeki ślęza (przy alei Piastów) – ogródkami działkowymi przecinając prostopadle ulicę Jutrzenki do terenu zabudowanego osiedla Oporów – obrzeżem trenu zabudowanego Oporów do ulicy Karmelkowej-prostopadle do granicy miasta Wrocławia – granicą miasta w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Buforowej. Do właściwości terytorialnej komisariatu należą centra handlowe Bielany Wrocławskie oraz gminy Żurawina i Kobierzyce.  

 

KP WROCŁAW-RAKOWIEC

Adres komisariatu: Wrocław, ul. R. Traugutta 94. Oficer Dyżurny (tel. 71/340–43–44)

KP Rakowiec obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Wrocławia wyznaczony granicami: od mostu Grunwaldzkiego – rzeką Odrą w kierunku południowo-wschodnim do granicy miasta Wrocławia – granicą miasta w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Buforowej – ulicą Buforową do ulicy Bardzkiej – ulicą Bardzką do ulicy Hubskiej – ulicą Hubską do nasypu kolejowego – nasypem kolejowym (kierunek Dworzec Główny PKP) do placu przed Dworcem PKP (łącznie z placem) – nasypem kolejowym do łącznika ulicy Stawowej – łącznikiem ulicy Stawowej do ulicy Piłsudskiego – ulicą Piłsudskiego do ulicy Dworcowej – ulicą Dworcową do ulicy Podwale – ulicą Podwale do ulicy Słowackiego – ulicą Słowackiego do placu Społecznego – placem Społecznym do mostu Grunwaldzkiego oraz dla gminy św. Katarzyna.  

KP WROCŁAW-FABRYCZNA

Adres komisariatu: Wrocław, ul. gen. I. Połbina 1. Oficer Dyżurny (tel. 71/351–02–13 lub 71/340–43–80)

KP Fabryczna obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Wrocławia wyznaczony granicami: od strony północnej – rzeką Odrą w kierunku centrum miasta, do mostu kolejowego na rzece Odrze, linią kolejową przez dworzec PKP Wrocław Popowice, w kierunku centrum miasta, do przecięcia się z linią kolejową Wrocław- Wałbrzych (łącznie z terenem ogródków działkowych „PLON”), linią kolejową (kierunek Wałbrzych) do granic administracyjnych miasta Wrocławia, następnie w kierunku południowo-zachodnim granicami administracyjnymi miasta Wrocławia w kierunku Leśnicy, następnie od zbiegu granicy miasta Wrocławia z terenem portu lotniczego do zbiegu z drogą gruntową stanowiącą przedłużenie odcinka ulicy Rdestowej (odcinek prowadzący do ulicy Jerzmanowskiej, wzdłuż ulicy Rdestowej i Granicznej łącznie z ogródkami działkowymi: „Sahara” , „Piwonia” i „Lotnik” do przepustu na rzece Kosina, dalej wzdłuż rzeki Kosina i rzeką Ślęzą, do mostu kolejowego na rzece Ślęza (kierunek Brzeg Dolny), linią kolejową (kierunek Brzeg Dolny), do granic administracyjnych miasta Wrocławia, łącznie z osiedlem Janówek.  

KP WROCŁAW-LEŚNICA

Adres komisariatu: Wrocław-Leśnica, ul. Średzka 42. Oficer Dyżurny (tel. 71/354–32–96)

KP Leśnica obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Wrocławia wyznaczony granicami: od strony północno-zachodniej granic administracyjnych miasta Wrocławia wzdłuż linii kolejowej (kierunek Brzeg Dolny- Wrocław Główny) do mostu kolejowego na rzece Ślęza, rzeką Ślęzą, rzeką Kosina do przepustu na rzece, ulicą Graniczną, bez ogródków działkowych: „Sahara’, „Piwonia” i „Lotnik”, ulicą Rdestową do drogi gruntowej stanowiącej przedłużenie ulicy Rdestowej (odcinek prowadzący do ulicy Jerzmanowskiej), które jest granicą Portu Lotniczego, wzdłuż granicy Portu Lotniczego w kierunku południowo-zachodnim granic miasta Wrocławia, granicami miasta Wrocławia do linii kolejowej (kierunek Brzeg Dolny).

KP WROCŁAW-GRABISZYNEK

Adres komisariatu: Wrocław, ul. Grabiszyńska 255. Oficer Dyżurny (tel. 71/340–41–16)

KP Grabiszynek obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Wrocławia wyznaczony granicami: od wiaduktu kolejowego przy ulicy Zaporoskiej – ulicą Zaporoską do ulicy Gajowickiej – ulicą Gajowicką do ulicy Racławickiej – ulicą Racławicką do rzeki Ślęza (przy alei Piastów)- ogródkami działkowymi przecinając prostopadle ulice Jutrzenki do terenu zabudowanego osiedla Oporów – obrzeżem terenu zabudowanego osiedla Oporów do ulicy Karmelkowej – przecinając prostopadle ulicę Karmelkową na wysokości ogrodzenia zespołu hurtowni – wzdłuż ogrodzenia zespołu hurtowni i ogródków działkowych – prostopadle do granicy miasta Wrocławia – granicą miasta w kierunku północno-zachodnim do nasypu kolejowego (kierunek Wałbrzych), nasypem kolejowym w kierunku północno-wschodnim do wiaduktu przy ulicy Zaporoskiej. 

KP WROCŁAW-PSIE POLE

Adres Komisariatu: Wrocław, pl. Piłsudskiego 6/8. Oficer Dyżurny (tel. 71/340–46–05 lub 71/340–45–25)

KP Psie Pole obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Wrocławia wyznaczony granicami: granicą miasta od rzeki Odry do mostu Sołtysowickiego – od mostu Sołtysowickiego rzeką Widawą do nasypu kolejowego (kierunek Warszawa) – nasypem kolejowym (kierunek Opole) – nasypem do ulicy Krzywoustego – ulicą Krzywoustego do ulicy Brucknera, ulicą Brucknera do kanału powodziowego – kanałem powodziowym do mostu kolejowego – od mostu kolejowego nasypem kolejowym (kierunek Dworzec Główny PKP) do rzeki Odry – rzeką Odrą do granicy miasta. 

KP WROCŁAW-OSIEDLE

Adres komisariatu: Wrocław, ul. Kiełczowska 15. Oficer Dyżurny (tel. 71/340-28-20)

KP Osiedle obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Wrocławia wyznaczony granicami: od mostu Sołtysowickiego rzeką Widawa do nasypu kolejowego (kierunek Warszawa) – nasypem do połączenia z nasypem kolejowym (kierunek Opole) – nasypem do ulicy Krzywoustego – ulicą Krzywoustego do ulicy Brucknera – ulicą Brucknera do kanału powodziowego – kanałem powodziowym do rzeki Odry – rzeką Odrą do granicy miasta , granicami miasta do mostu Sołtysowickiego, oraz dla gminy Czernica.  

KP DŁUGOŁĘKA

Adres komisariatu : Długołęka, ul. Robotnicza 42. Oficer Dyżurny (tel. 71/315-21-77)

KP Długołęka obejmuje swoim zasięgiem obszar gminy Długołęka. 

KP SOBÓTKA

Adres Komisariatu: Sobótka, ul. Ogrodowa 8/10. Oficer Dyżurny (tel. 71/316-28-17)

KP Sobótka obejmuje swoim zasięgiem obszar gminy Sobótka i gminy Jordanów śląski. 

KP KĄTY WROCŁAWSKIE

Adres komisariatu: Kąty Wrocławskie, ul. 1-go Maja 16. Oficer Dyżurny (tel. 71/316-65-07)

KP Kąty Wrocławskie obejmuje swoim zasięgiem obszar gminy Kąty Wrocławskie i gminy Mietków.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)