EURO 2012 PL

Aktualności - Warszawa

EURO 2012 - ruch drogowy i komunikacja w Warszawie

Zachęcamy do korzystania w dni meczowe z komunikacji miejskiej, która dzięki dodatkowym kursom będzie dostosowana do przewozu większej liczby pasażerów. Wygodniej będzie także poruszać się po mieście rowerem.

Znaczące zmiany zostaną wprowadzone na około 4 godziny przed meczem i potrwają do koło 2 godzin po zakończeniu meczu, czyli:

 • 8 czerwca od około godziny 14.00 do około 22.00
 • 12, 16, 21 i 28 czerwca od około godziny 16.00 do około 24.00

Przed meczem

W dni meczowe około 4 godzin przed rozpoczęciem i w trakcie trwania każdego meczu dla indywidualnego ruchu samochodowego zostaną zamknięte:

 • ciąg ulic: Al. Jerozolimskie – al. Księcia Józefa Poniatowskiego – al. J. Waszyngtona na odcinku od ronda R. Dmowskiego (Rotundy) do ul. Kinowej; północna jezdnia tego ciągu zostanie przeznaczona dla ruchu pieszego, a południową będą kursować pojazdy komunikacji miejskiej i transport UEFA;
 • ciąg ulic: Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do al. Stanów Zjednoczonych (do Trasy Łazienkowskiej);
 • al. Zieleniecka od ulicy J. Zamoyskiego do ronda J. Waszyngtona;
 • obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Księcia Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim będzie wyłączony z indywidualnego ruchu samochodowego za wyjątkiem osób posiadających identyfikatory SK wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe.

Wjazd dla tych osób będzie możliwy od strony al. Stanów Zjednoczonych. Dojazd do Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej 4/24 również zalecany jest od strony al. Stanów Zjednoczonych wyznaczonymi ulicami: Międzynarodową, Zwycięzców i Niekłańską lub ul. Saską (od strony południowej) do ul. Zwycięzców i dalej ul. Niekłańską.

Na odcinkach wyłączonych z indywidualnego ruchu samochodowego będzie kursować komunikacja miejska.

Po meczu

Nadal zamknięte będą:

 • ciąg ulic: Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do al. Stanów Zjednoczonych (do Trasy Łazienkowskiej);
 • al. Zieleniecka od ulicy J. Zamoyskiego do ronda J. Waszyngtona;
 • ciąg ulic: Al. Jerozolimskie – al. Księcia Józefa Poniatowskiego – al. J. Waszyngtona na odcinku od ronda R. Dmowskiego (Rotundy) do ul. Międzynarodowej będzie w całości przeznaczony dla pieszych.

We wszystkie dni mistrzostw na ciągu ulic Żwirki i Wigury i Raszyńskiej (na odcinku od Lotniska Chopina do Al. Jerozolimskich) w obu kierunkach zostanie wyznaczony buspas. Pas autobusowy w al. Jerozolimskich i na moście Księcia Józefa Poniatowskiego będzie funkcjonował 24 godziny na dobę. Na pasie tym dopuszczony zostanie ruch komunikacji publicznej, pojazdów UEFA z przepustkami, transport osób niepełnosprawnych oraz taxi.

 • Ciąg ulic: Grójecka - 17 Stycznia-Żwirki i Wigury oraz Al. Niepodległości - Wilanowska - Wołoska - Cybernetyki - 17 Stycznia - Żwirki i Wigury został wyznaczone jako alternatywny dojazd dla pojazdów indywidualnych z centrum miasta do Lotniska Chopina.

Okolice Strefy Kibica

W związku z otwarciem Strefy Kibica działającej od 7 czerwca do 2 lipca obowiązują następujące zmiany organizacji ruchu:

 • Al. Jerozolimskie – opisane powyżej zmiany w organizacji ruchu dotyczą dni meczowych w Warszawie. W pozostałe dni turnieju ruch będzie się odbywał normalnie;
 • ul. Marszałkowska: zamknięta dla ruchu indywidualnego i komunikacji miejskiej od ul. Widok do ul. Rysiej;
 • ul. Złota: tunel pod ul. Marszałkowską będzie zamknięty dla indywidualnego ruchu samochodowego – dopuszczony zostanie wyłącznie ruch pojazdów służb ratunkowych obsługujących Strefę Kibica.

Podczas trwania mistrzostw nadal obowiązują pozostałe zmiany organizacji ruchu związane z budową centralnego odcinka II linii metra.

Saska Kępa

Ze względu na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców w dni meczowe od około 4 godzin przed meczem do 2 godzin po meczu Saska Kępa będzie stanowić strefę ograniczonego dostępu. Wjazd na ten teren będzie możliwy na podstawie przepustek wydawanych przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe. Przepustkę upoważniającą do wjazdu do strefy ograniczonego dostępu mogą uzyskać osoby zameldowane na Saskiej Kępie na pobyt stały lub czasowy i przedstawiające dokumenty poświadczające zameldowanie np. poprzez dowód osobisty, posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego np. umowę najmu lokalu, umowę użyczenia lokalu.

Składając wniosek należy także przedstawić dowód rejestracyjny samochodu, na który ma być wystawiona przepustka, a w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przepustkę nie jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, także dokument uprawniający do użytkowania pojazdu, np. umowę leasingu, umowę użyczenia.

Przepustkę można otrzymać po złożeniu wniosku, którego formularz dostępny jest w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe oraz oraz na stronie internetowej www.pragapld.waw.pl.

Przepustki nie obowiązują rowerów, motorowerów, motocykli i pojazdów, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne.

Parkowanie

W dni meczowe od godziny 00.00
W związku ze zmienioną organizacją ruchu, przewiduje się wprowadzenie zakazu parkowania na następujących ciągach ulic:

 • Al. Jerozolimskie - al. Księcia Józefa Poniatowskiego – al. J. Waszyngtona od ronda R. Dmowskiego do ul. Kinowej,
 • ul. Marszałkowska na odcinku od ronda R. Dmowskiego do ul. Wilczej,
 • al. Zieleniecka,
 • ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od al. Księcia Józefa Poniatowskiego do Trasy Łazienkowskiej,
 • ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od ul. S. Okrzei do al. Księcia Józefa Poniatowskiego,
 • ul. J. Zamoyskiego na odcinku od ul. K. Marcinkowskiego – Targowa,
 • ciąg ulic Targowa – J. Zamoyskiego na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Lubelskiej,
 • ul. K. Marcinkowskiego,
 • ul. Sprzeczna,
 • ul. Wrzesińska,
 • ul. Kijowska na odcinku od Dworca Warszawa Wschodnia do ul. Brzeskiej,
 • ul. Żupnicza i ul. Chodakowska,
 • ul. Skaryszewska,
 • ul. Lubelska na odcinku od ul. J. Zamoyskiego do pętli autobusowej ZTM,
 • ul. Jagiellońska na odcinku od ronda S. Starzyńskiego do Trasy Toruńskiej,
 • ul. Wydawnicza od ul. IV Poprzecznej do ul. VII Poprzecznej.

Od 7 czerwca do 2 lipca stałe ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywały:

 • na ul. Chłodnej od Muzeum Pożarnictwa do kościoła Świętego Andrzeja Apostoła, ze względu na konieczność zapewnienia przejazdu wozom straży pożarnej zabezpieczającym Strefę Kibica,
 • na ul. Złotej (jezdnie na poziomie „0”) od ul. Marszałkowskiej do ul. Zgoda - z wyjątkiem dowozu osób niepełnosprawnych oraz dostaw w godzinach 03.00-09.00,
 • na części parkingu na pl. Teatralnym,
 • na parkingu przy Stadionie Polonii Warszawa od ul. Bonifraterskiej.

Dla kibiców przyjeżdżających do Warszawy, w celu ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego w centrum stolicy, w dni meczowe przygotowane zostaną tymczasowe parkingi P+R działające od godz. 10.00 do godz. 10.00 dnia następnego. Parkingi te zlokalizowane będą przy głównych drogach wlotowych do miasta.

Przy Strefie Kibica (od strony ul. E. Plater) jak i przy Stadionie Narodowym (w rejonie skrzyżowania mostu Świętokrzyskiego z ul. Wybrzeże Szczecińskie), zostaną utworzone tymczasowe parkingi rowerowe. Można skorzystać też ze stałych parkingów rowerowych umieszczonych w miejscach dogodnych przesiadek do komunikacji miejskiej.

Taksówki

W dni meczowe planowane jest utworzenie następujących postojów dla korporacji taksówek:

W rejonie Stadionu Narodowego:

 • za przystankiem autobusowym w kierunku zachodnim przy południowej jezdni ul. Grochowskiej w rejonie Teatru Powszechnego;
 • na jezdni lokalnej równoległej do al. Waszyngtona na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Lipskiej – postój taxi przeznaczony wyłącznie do wysiadania (maksymalny czas postoju 5 min.);
 • istniejące postoje taxi znajdujące się na terenie Saskiej Kępy z wjazdem od południa od al. Stanów Zjednoczonych funkcjonują bez zmian.

Na całej al. Zielenieckiej obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów taxi.

W rejonie Centralnej Strefy Kibica, planowane jest utrzymanie istniejących postojów taxi w Al. Jerozolimskich:

 • przy ul. E. Plater (zachodnia jezdnia, okolice Złotych Tarasów)
 • przy Dworcu Centralnym (dojazd od Al. Jerozolimskich)

Na cały okres funkcjonowania Strefy Kibica zlikwidowany zostanie postój taxi w ul. Marszałkowskiej w rejonie Domów Towarowych Centrum.

Aby uzyskać na bieżąco informacje o ograniczeniach w ruchu drogowym, skorzystaj z usługi powiadomień SMS o utrudnieniach w ruchu w Warszawie.
Zamówienie powiadomienia na stronie www.infoulice.um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje:

www.ztm.waw.pl

Parkingi Parkuj i jedź

Mapa parkingów rowerowych

Stojaki rowerowe w Śródmieściu

II linia metra

Informacje o inwestycjach i remontach na warszawskich ulicach

www.pragapld.waw.pl

 

Informacja telefoniczna Urzędu Dzielnicy Praga-Południe: tel. (22) 338 07 77

Całodobowa infolinia ZTM: tel. (22) 194 84

Infolinia miejska ds. UEFA EURO 2012™ – 800 80 2012, w godzinach: 06.00-24.00 - w dni meczowe i okołomeczowe (dni meczowe: 8, 12, 16, 21, 28 czerwca, dni okołomeczowe – dzień przed oraz dzień po meczu), 07.00-20.00 – w pozostałe dni.

Informacja: Urząd m.st. Warszawy

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 08.06.2012