NARKOTYKI w Polsce są NIELEGALNE!

Posiadanie, nabywanie, udostępnianie czy wytwarzanie narkotyków jest w Polsce prawnie karane.

Najważniejszym źródłem prawa w tym zakresie jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, która przewiduje odpowiedzialność karną za czyny bezpośrednio związane ze zjawiskiem narkomanii (art.40-53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Środki zastępcze działające podobnie jak narkotyki, tzw. DOPALACZE są w Polsce NIELEGALNE!

W dniu 27 listopada 2010 r weszła w życie Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Nowelizacja ustawy zabrania wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych tzw. dopalaczy (art. 44a i art. 44b ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii). Za wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka zastępczego przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł ( art. 52a ww ustawy).

Ustawa wprowadza także zakaz reklamy lub promocji środka zastępczego pod karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zabronione jest reklamowanie i promowanie środków spożywczych lub innych produktów poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające lub ich użycie może spowodować skutki takie jak działania substancji psychotropowych lub środków odurzających (art. 20 ust. 3 opisywanej ustawy).

UNIKAJ ZAGROŻEŃ:

Nie eksperymentuj z substancjami o działaniu psychoaktywnym.

 • Na imprezy zawsze wybieraj się w towarzystwie zaufanych znajomych. Unikaj znajomych "z przypadku".
 • NIGDY nie pij czegoś, co oferuje Ci nieznajoma osoba. Nigdy nie możesz być pewna/y czy w danym napoju nie ma substancji GHB.
 • UNIKAJ dzielenia się i wymieniania napojami.
 • STARAJ SIĘ kupować napoje w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i otwierać je własnoręcznie. Jeżeli nie jest to możliwe, obserwuj jak napój jest przyrządzany.
 • NIE ZOSTAWIAJ szklanki/kubka bez opieki, nawet gdy odchodzisz tylko na chwilę. Jeżeli stwierdzisz, że Twój napój stoi w innym miejscu niż go zostawiła/eś lub wygląda i smakuje inaczej - NIE RYZYKUJ!
 • Nie zażywaj substancji przypominających leki, jeśli nie znasz źródła ich pochodzenia.

  ZAŻYCIE NARKOTYKU MOŻE ZAGRAŻAĆ ZDROWIU I ŻYCIU!

KIEDY POCZUJESZ SIĘ DZIWNIE (mdłości, senność, zachwianie równowagi po małej ilości alkoholu, problemy z wymową):

 • Zgłoś się o pomoc do zaufanej osoby lub do obsługi lokalu.
 • ZASTANÓW SIĘ z kim opuszczasz lokal (zdecydowana część ofiar zostaje napadnięta przez osoby, które pierwsze zaoferowały pomoc).
 • W razie postępowania objawów i pogarszania się ogólnego stanu KONIECZNIE skontaktuj się z lekarzem i powiadom Policję (z telefonu komórkowego tel. nr 112 lub 997 z telefonu stacjonarnego ).
 • Jeśli jesteś świadkiem sytuacji, że osoba zażyła narkotyk i czujesz , że jego działanie może zagrażać jej zdrowiu lub życiu, ZAPEWNIJ POMOC :
  Ułóż osobę w pozycji bezpiecznej i wezwij pogotowie ratunkowe (numer 999 lub 112); nie pozostawiaj osoby bez opieki.

WAŻNE TELEFONY:

112 Telefon Alarmowy

+ 48 801 199 990 Telefon Interwencyjny ws Narkotyków ( prowadzony przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii). W czasie EURO 2012 informację na temat prawa narkotykowego w Polsce oraz dotyczącą pomocy można uzyskać pod tym numerem codziennie w godzinach 16-22. Informacja jest dostępna w języku polskim, angielskim i rosyjskim.


 

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)