Kampania „Nie przegraj”

Fundacja Dzieci Niczyje, Komenda Główna Policji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zainicjowały wspólne działania - kampanię pn. „Nie przegraj.” Kampania pn. „Nie przegraj” jest bezpośrednio adresowana do dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat oraz do kibiców EURO 2012. Jej pośrednimi adresatami są rodzice, nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie, Policja, Straż Graniczna i całe społeczeństwo.

Celem kampanii jest:

1. Zwiększenie wiedzy młodzieży na temat negatywnych konsekwencji i zagrożeń związanych z kontaktami seksualnymi z osobami dorosłymi poprzez wieloaspektowe działania edukacyjno- informacyjne w miastach EURO 2012.

2. Zapewnienie młodzieży wsparcia w trudnych sytuacjach związanych z podejmowaniem kontaktów seksualnych z dorosłymi, w tym w celach komercyjnych – anonimowa pomoc Telefonu Zaufania 116 111.

3. Zwiększenie wiedzy kibiców EURO 2012 na temat polskich regulacji prawnych dotyczących kontaktów seksualnych z małoletnimi i prostytucji oraz konsekwencji prawnych.

4. Współpraca i integracja działań organizacji i instytucji pracujących w obszarze ochrony dzieci przed krzywdzeniem w czasie EURO 2012.

Policja:

1. Wystąpiono o podjęcie wspólnych polsko - ukraińskich działań na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa, a także podejmowania zadań o charakterze prewencyjnym w celu zapobiegania demoralizacji małoletnich i wsparcie niżej przedstawionej inicjatywy do Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

2. W ramach tej dwustronnej współpracy planowane jest przeprowadzenie wspólnych ze stroną ukraińską działań promocyjnych. Zaangażowane w te działania będą miasta gospodarze EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie przy współpracy z organizacją Child Well Being Fund z Kijowa (członek ukraińskiej koalicji przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci ECPAT International). Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie kampania będzie miała zasięg ogólnokrajowy za pośrednictwem Internetu (materiały informacyjno-edukacyjne dostępne online przez strony kampanii Fundacji Dzieci Niczyje oraz organizacji Child Well Being Fund na Ukrainie, przekazy kampanii skierowane do ogółu społeczności.)

Kampania pn. „Nie przegraj” uzyskała honorowy patronat: MSW, MEN, KGP, KGSG.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)