Opieka nad dzieckiem

W Polsce to rodzic/opiekun prawny odpowiada za zapewnienie właściwej opieki dziecku.

Pozostawienie dziecka – przez osobę zobowiązaną do opieki nad nim - w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny.

Podczas przebywania na stadionie lub w specjalnie wyznaczonych strefach kibica zwracaj szczególną uwagę na dzieci pozostające pod Twoją opieką, w tym celu:

  • wyposaż dziecko w pisemną informację z danymi rodziców/opiekunów, miejscem zakwaterowania, aktualnym numerem telefonu oraz rodzimym językiem jakim posługuje się dziecko
  • poinformuj dziecko do kogo może zwrócić się o pomoc w przypadku zagubienia (policjant, strażnik miejski, służba porządkowa)
  • zapamiętaj jak dziecko jest ubrane
  • miej przy sobie najbardziej aktualne zdjęcie dziecka oraz jego dokumenty lub ich fotokopie
  • nie pozostawiaj dziecka pod opieką osób nieznanych
  • kontroluj dokąd udaje się dziecko bez opieki osoby dorosłej
  • nie spożywaj alkoholu opiekując się dzieckiem

Co zrobić, gdy dziecko pozostające pod Twoją opieką zgubi się?

  • gdy to możliwe udaj się do punktu informacyjnego i poproś o nadanie informacji skierowanej do dziecka w jakim miejscu się znajdujesz
  • zwróć się o pomoc do najbliższego policjanta, strażnika miejskiego lub służby porządkowej
  • gdy to konieczne i możliwe udaj się do najbliższej jednostki Policji 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)