Podróż samochodem oraz środkami komunikacji miejskiej

SPRAWNY DOJAZD DO STADIONU ZAPEWNIĄ CI ŚRODKI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 • bilety na tramwaj, autobus, kolejkę miejską możesz nabyć w kioskach, niektórych sklepach, biletomatach lub u kierowcy/motorniczego
 • bilety na podróż pociągiem możesz nabyć na stacjach kolejowych lub za pośrednictwem Internetu

Kierując pojazdem powinieneś wiedzieć, że:

 • w Polsce obowiązuje ruch prawostronny
 • prędkość dopuszczalna samochodu osobowego lub motocykla wynosi:
  • w obszarze zabudowanym w godzinach 5.00-23.00 - 50 km/h
  • w obszarze zabudowanym w godzinach 23.00-5.00 - 60 km/h
  • poza obszarem zabudowanym – 90 km/h
  • na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h
  • na autostradzie – 140 km/h
 • funkcjonuje obowiązek jazdy z włączonym światłami mijania przez cały rok i przez całą dobę (lub światłami do jazdy dziennej)
 • kierujący pojazdem oraz osoba przewożona pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy
 • dziecko do lat 12 nieprzekraczające wzrostem 150 cm przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci
 • kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka jest wykroczeniem (stan po spożyciu alkoholu: od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi lub od 0,1 mg do 0,25 mg/dm³ w wydychanym powietrzu);
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem (stan nietrzeźwości: przekracza 0,5 promila alkoholu we krwi lub 0,25 mg/dm³ w wydychanym powietrza);
 • kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagany dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
  • dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (prawo jazdy)
  • dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu
  • dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia
 • kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
  • zatrzymać pojazd;
  • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
  • gdy nie ma osoby rannej ani zabitej niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu;
  • na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • jeżeli w wypadku jest osoba zabita lub ranna, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;
  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
  • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)