• 09.06.2012

    Dziś szeregi pomorskich policjantów wzmocnili funkcjonariusze z Włoch, Hiszpanii i Niemiec. W trakcie euro kibice będą mogli spotkać wspólne patrole składające się z policjantów polskich i mundurowych z zagranicy.

    Ocena: 3.5