Czy wiesz, że...

Więcej

W 2009 roku do zabezpieczania meczów piłki nożnej skierowano łącznie 148 103 policjantów.

Więcej

Spośród 50 zbiorowych naruszeń prawa odnotowanych w roku 2009 w związku z organizowanymi imprezami masowymi aż 49 przypadło na imprezy sportowe, przy czym 45 z 49 popełniono w związku z meczami piłki nożnej.

Więcej

W 2009 roku Policja wykonała 2351 patroli zabezpieczających przejazdy uczestników masowych imprez sportowych.

Więcej

W 2009 roku do zabezpieczania imprez sportowych skierowano łącznie 220 285 policjantów.

Więcej

W 2009 roku polska Policja była zaangażowana w zabezpieczenie 5741 imprez sportowych.